Spoločnosť - Strobile Energy

Spoločnosť

Strobile Energy™ (Strobile Energy)

Strobile Energy™ (Strobile Energy) – je jednou z prvých spoločností na Ukrajine, ktorá sa začala zaoberať výrobou drevených peliet so zameraním na vysokú kvalitu. Začali sme naše aktivity ako rodinný podnik a vybudovali sme každú skrutku výrobnej linky vlastním úsilím. Starostlivý výber surovín, moderný prístup k výrobnému procesu a analýza každého ukazovateľa kvality pelety urobili z nás exportného lídra v regióne. Milujeme to, čo robíme, a dúfame, že sa vám zapáčia výsledky našej práce.

Na slovenskom dodávame výrobok prostredníctvom spoločnosti:

Venta Trade S.r.o.
Ul. Hlavná 326/23
92901 Dunajská Streda
Slovenská republika
IČO:36240605
IČ pre DPH: SK2021547275
info@strobile.com
www.strobile.sk
Valley Stork S.r.o.
Karpatské námestie 10A 
831 06 Bratislava 
Slovenská republika
IČO:50467719
info@strobile.com
www.strobile.sk