Kvalita - Strobile Energy

Kvalita

Povesť spoločnosti a ľudí, ktorí stoja za nej priamo závisí na ukazovateľoch kvality vyrábaného tovaru. Naša spoločnosť zaviedla prísny systém kvality výrobkov – od dodávok surovín do balenia, ktorý dnes odsúhlasujeme so systémami riadenia kvality v Európskej únii.

Majiteľom licenčných práv k najviac autoritatívnemu systému riadenia kvality drevených peliet je Európska asociácia Biomasy (AEBIOM). Tento systém sa nazýva ENplus. Za priamu organizáciu systému certifikácie ENplus zodpovedá organizovaná v rámci AEBIOM European Pellet Council (EPC).

Systém ENplus sa zakladá na špecifikáciách Európskej normy EN 14961-2. Norma EN 14961-2 – sú to požiadavky na drevené pelety pre neindustriálne použitie. V rámci limitov EN 14961-2 drevené pelety sú rozdelené do 3 tried: A1 (trieda najvyššej kvality s obsahom popola ≤0,7%), A2 (obsah popola ≤1,5%) a B (obsah popola ≤3,0%)..

Naša spoločnosť – “Strobile Energy” – dostala niekoľko certifikátov, ktoré preukazujú zhodu s požiadavkami limitu A1 podľa normy EN 14961-2. Analýzy boli vykonávané v nemeckom laboratóriu EUROFINS Umwelt Ost Gmbh a v Českej republike v laboratóriu TUV NORD Czech, s.r.o., ktoré sú oficiálne kontrolné orgány European Pellet Council. .

 Strobile TUV NordPage1