Peletové kotol na tuhe palivo: ako sa vyzerá a prevádzkuje

peletové kotol na tuhe palivo: ako sa vyzerá a prevádzkuje

Peletové kotol na tuhe palivo: ako sa vyzerá a prevádzkuje

peletové kotol na tuhe palivo. Obrazok 1
Obrazok 1. Kotol na pevné drevené pelety.

Kotol na drevené pelety

 V základnem chápaní drevená pelieta – je drvené, sušené a lisované drevo. Na rozdiel od zemného plynu, vykurovacieho oleja alebo dieselové generátory, kúrenie na drevené pelety nie je zložité a zjednotené pod jediným zdrojom paliva. Napríklad, ľudia často experimentujú s rôznymi zdrojmi tepla, pomocou kotla na drevo, brikety, pelety rôznych druhov a dokonca aj uhlie. Avšak, sú niekoľko výhod aké poskytuje k dispozícii len peletové kotol na tuhe palivo.  

Peletové kotol na tuhe palivo majú iný výzor, ale majú všeobecne iba jeden princíp. Hlavné rozdiely sú v dizajne, pokiaľ ide o prítomnosť /neprítomnosť okienka (čo ukazuje plamene), umiestnenia akumulačnéj nádrži a štruktúry systému napájania. Všimnite si, že obrázok 1 ukazuje kotol , ktorý môže byť použitý ako na palivo a na brikiety. Z tohto dôvodu kotol je väčší v porovnaní s možnou veľkosť ou kotla na jedinom zdroji vykurovania. Rozberme si za príklad kotly na pelety a ako to funguje.

Inštalácie kotla na pelety

Na obrazku 1 zobrazené peletové kotol na tuhe palivo výkonom 20 kW – dostatočne pre vykurovanie 200-250 m² obydlia. Pre určenie požadovaného výkonu kotla musí vedieť oblasť, akú bude kotol vykurovať: v pomere 1 kW do 10 štvorcových metrov. Štandardné kotly majú zvyčajne výkon 7 kW, 10 kW, 15 kW, 20 kW, 30 kW a viac. Pri inštalácii kotla je nutné určiť umiestnenie. Odporúča sa inštalovať automatický šnek posunu pelety a čo možno najväčšiu akumulačnú nádrž.Tento systém pre nastavenie kotla na pelety dovoluje možnosť nainštalovať kotol raz a zabudnúť na vykurovanie vôbec (na dobu ohrevu, aká závisí od oblasti a objema akumulačnéj nádrži).

      Napríklad, znázornená nádrž (obrázok 2 a 3) má objem 450 kg. Vyhrievanie miestnosti 120 štvorcových metrov spotrebuje 1,3-1,5 kg peliet za hodinu v chladný zimný deň. To znamená, že úplne naplnená akumulačná nádrž, pri existujúcem priestore a spotrebe, umožní zabudnúť na vykurovanie na 300-346 hodín alebo asi za dva týždne. V skutočnosti, to je to, čo vám umožní robiť len peletové kotol na tuhe palivo – s použitím dreva alebo brikety musite neustále pridať palivo.

peletové kotol na tuhe palivo. Obrazok 2
Obrazok 2. Akumulačná nádrž kotla

 

peletové kotol na tuhe palivo. Obrazok 3
Obrazok 3. Peliety v Akumulačnéj nádrže kotla

 

Umiestnenie akumulačnéj nádrže dôležité pre inštaláciu sístemu zásobovania paliva. V Nemecku existuje rozšírený úložný systém pre pelety, v ktorom akumulačná nádrž je umiestnená v suteréne. Takéto bunker majú hadice pre pristúp k zásobovacému auto- nádrže s peletami. Pelet podávané s auto- nádrže do bunkeru v suteréne, a potom sa automaticky privádza do kotla. V Taliansku rozšírený klasický systém dodávky paliva – kotol inštalovaný na chodbe a bunker – v suteréne alebo vedľa. Vrecia po 10-15 kg dodavaju do bunkeru a odtiaľ sa privádzaju do kotla. V oboch prípadoch je systém kotlov na pevné palivá ako pelety vyžaduje suterén – miesto, kde je uložené palivo.  

Je dôležité umiestniť nádrž na suchom mieste, ako sa zvyčajne balíček má malé otvory, takže v prípade vlhkosti – paliva vzplanujú horšie. Okrem toho musí byť nádrž v uzavretej miestnosti, izolovanej z ulice, pretože jednoduchý prístrešok nezachráni peliety pred vlhkosťou.

      Pri absencii suterénu alebo nedostatku miesta v ňom – bunker môže byť nastavený blízko k samotnemu kotlu, takže treba nájsť ekonomické a jednoduché technické riešenie pre automatické šnek- zasobovanie paliva. Náklady v dizajne však budú kompenzované spoľahlivosťou a pohodlím. Predstavte si, že v studený daždivý deň v nedeľu, sa náhle skončili peliety v nádrže a vyskytla nutnosť otvoriť niekoľko balíčkov k dnešnému dňu. V prípade, že nádrž je v priestoroch budovy – nie je potrebné ísť von. Okrem toho nie je nutné dierovať stenu priestoru pre inštaláciu šnek – zasobovania paliva.

      Samozrejme, že pred inštaláciou kotlov na pevné palivá ako pelety, odťahový systém by mal by zvážiť – konkrétne umiestnie trubicy a počet obvodov, ktoré máte v pláne vykonať kotlom. Napríklad, ak chcete ohrievať vodu iba v batériách – stačí jeden obvod, ak chcete tiež ohriať vodu v sprche – dve spúšťacie obvody.

peletové kotol na tuhe palivo. Obrazok 4. Pridavame pelety
Obrazok 4. Pridavame pelety do nádrže.
peletové kotol na tuhe palivo. Obrazok 5. Snímač batérie
Obrazok 6. Snímač batérie spĺňa požadované teploty na kotle

Začíatok práce

Takže na spustenie kotla na pelety kotol musí byť pripojený do siete pre zabespečenie napajania motorov. Pridavame pelety do nádrže. (Obrazok 4). V počítači nastaviť požadovaný režim regulácie teploty (obrazok 5). Tento rovnaký teplotný režim uvedeme aj pre snímač batérie (obrazok 6). Po jednoduchej inštalácii, ovládací panel nezávisle kontroluje prívod paliva v horáku a rýchlosť ventilátora.

peletové kotol na tuhe palivo. Obrazok 6. nastavenia systému
Obrazok 5. Nastavenia prevádzkových parametrov.

Pelety je dodávané z bunkeru cez automatické šnek- zasobovanie pomocou malého motora (Obrazok 7). Pri otáčaní šneku palivo sa pohybuje v zóne spaľovania paliva k liatinovéj vložke. Na konci šneku sú dve elektródy, ktoré v dôsledku napätia sa zahrejú na teplotu začervenania, teplotu vyššiu, ako je teplota vznietenia dreva. 

 Niekoľko pelet zapalí sa, v tomto bode sa ventilátor pridáva vzduch pre spaľovanie. T.j. “efekt ohniska” – drevo tlejé, ale nehorí, zapálenie nastane v prídavku kyslíka. Pelet a aká horí je tlačená ďalej do horáka, kde spaľovanie pokračuje. Deflektor difunduje plameňa pece. Produkty spaľovania stúpajú dohora cez výmenník tepla, v ktorý je namontovaný turbulizator a vstupujú do komína. Palivo prepálené cez mriežky vstúpiujé do popolníku.

peletové kotol na tuhe palivo. Obrazok 7. dodávka do horáka
Obrazok 7. Automatické zásobovnie peliet pomocou dvoch šnekov s bunkeru do horáku.

 

V kotle je cievka ktorú preteká voda. Oheň ohrieva celý povrch stien vnútri kotla, a preto ohrieva cievku, ktorá je umiestnená za múrmi. Externé čerpadlo čerpá vodu v kruhu: vstupujé studena – výstupujé horúca, a tak íde po kolu. Snímač kotla kontroluje teplotu vody v kotle. Ak je voda už horuca – automaticky zapne príkaz na zastavenie dodávky peliet. Všeobecne existujú nasledujúce režimy prevádzky kotla: zapaľovanie, práca (spaľovací proces) režim, uhasenie. Výhodou kotlov na pevné pelety je schopnosť automaticky udržovať stabilnú požadovanú teplotu bez žiadne dodatočné nastavenia.

Preto pre kotly na pelety, nevyhnutné tieto komponenty:

А) dva motory pre šnek- zasobovanie;

B) ventilátor pre fúkanie (väčšinou zabudovaný do kotla na pelety);

C) elektrické čerpadlo pre čerpanie vody.

peletové kotol na tuhe palivo. Obrazok 8. Kotol na pelety, horák
Obrazok 8. Horák kotla
peletové kotol na tuhe palivo. Obrazok 9. elektródy horáku
Obrazok 9. Elektródy zápalovania pelety

 

 

Obrazok 12). V prípade, že tlak je nižší ako 2,5 atmosféry, ventil sa automaticky uzavrie. Avšak kotly na pelety stále majú za následok zastavenie pre výpadky napájania.

peletové kotol na tuhe palivo. Obrazok 10. Kotol na pelety, vstupná rúrka
Obrazok 10. Vstup vodnej rúrky

 

peletové kotol na tuhe palivo. Obrazok 11.Kotol na pelety, vystupná rúrka
Obrazok 11. Vystup vodnej rúrky a havarijný ventil tlaku

 

 

 

 

     

S obnovenim napájania peletové kotol na tuhe palivo sa automaticky zapne. Tiež automaticky aktivuje sa režim upratovania (všetky zvyšky zo spaľovacieho procesu posunú na mriežku, a potom do popolníku). Charakteristický zvukový signál z diaľkového ovládača informuje o konci peliet v bunkere. V závislosti na kvalite používaných peliet treba pravidelne čistiť poplník – hladina popolu by mala byť medzi 0,5-0,7%, teda 15 kg- balenie po spaľovaní by malo zanechať nie viac ako 100 gramov popola.

peletové kotol na tuhe palivo. Obrazok 12. núdzový východ vody
Obrazok 12. Núdzový ventil normalizácie tlaku

Nakoniec práca kotla na pelety dosahuje účinnosť na úrovni 85-95%. Ak používate vysoko kvalitné pelety – sadza zo spaľovania neexistuje, a s komínu vychadza krasný biely dym (Obrazok 14).

Použitie kotla na tuhé palivá ako pelety je bezpochyby najmodernejšim, ekonomickím a najekologickejším spôsobom vykurovania domov. Peletové kotol na tuhe palivo K má nasledujúce nevýhody: Vysoké náklady na inštaláciu, rozmery (je potrebné zvážiť umiestnenie palivovej nádrže, komínu) a jeho závislosť na elektrinu (rovnako ako u iných typov kotlov). Nevýhody však prekrývajú významné výhody, ktoré má peletové kotol na tuhe palivo: jednoduchosť použitia (takmer všetky procesy sú automaticke), stabilná neprerušená činnosť (bez ľudského zásahu po dlhú dobu, deň a noc) a účinnosť (schopnosť riadiť spotrebu paliva).

 

peletové kotol na tuhe palivo. Obrazok 13. Balíčky
Obrazok 13. Deň a noc ohrievali 120 m² v chladný zimný deň (teplota vody okolo 70 stupňov).Použili sme Virgin Wood Pellets
peletové kotol na tuhe palivo. Obrazok 15. pellet fire
Obrazok 15. Proces spaľovania peliet

 

 

peletové kotol na tuhe palivo. Obrazok 14. Výstup dymu
Obrazok 14. V tento okamih kotol pracuje na plný výkon. Cez deň dym nie je vidieť, v noci – dym biely. To by malo byť kvalitné palivo.